COL·LABORADORS DEL FESTIVAL

Aquests són els agents col·laboradors del festival. La seva implicació és essencial i dona sentit al festival.

Col·laborador:

Institut Castellbisbal

El nostre centre vol afavorir un aprenentatge global i tranversal per al creixement personal, a partir dels coneixements, les competències i els valors, que faciliti als nostres alumnes una plena inserció a la societat. Per aconseguir aquest objectiu, considerem fonamental la reflexió de cada estudiant envers un projecte de vida i de futur. Volem generar un sentiment de centre, fer créixer els nostres estudiants com a persones i obrir-los el ventall d’oportunitats que ofereix l’entorn, potenciant tant el talent individual com el desenvolupament de les múltiples facetes de la intel·ligència.

Col·laborador:

Escola Mare de Deu de Montserrat

Escola democràtica, pública, catalana i inclusiva que, com a comunitat d’aprenentatge, acompanya i vetlla per la construcció del coneixement, de la identitat individual i col·lectiva dels seus membres, per mitjà de l’expressió, la comunicació i el treball vivencial. L’objectiu global de l’escola és ajudar els nens i les nenes a adquirir la formació i el bagatge necessaris per desenvolupar-se com a persones competents en la societat actual i futura, a partir del foment de valors com el respecte, la tolerància i el diàleg.

Col·laborador:

Escola Els Arenys

Som una escola activa, motivadora, integradora, plural, engrescada i compromesa. Creiem en una educació integral, personalitzada i oberta al món. Ens agrada fer vida d’escola i creiem en la importància de l’aprenentatge entre iguals, per això promovem activitats que impliquin la barreja de grups o de tot el conjunt del centre. Vetllem pel desenvolupament de totes les capacitats i competències dels nostres alumnes (personalitat, valors, actituds, adquisició d’hàbits,…)

Acollim i respectem la diversitat dels nostres alumnes i treballem a partir de les seves necessitats. Som una escola inclusiva. Plantegem situacions motivadores per aconseguir un aprenentatge significatiu, reforçant l’actitud curiosa, crítica i investigadora. Desenvolupem projectes de treball multidisciplinaris i interdisciplinaris. Fomentem l’ús dels recursos digitals com una eina més d’aprenentatge. Estem oberts a l’entorn més proper i a la realitat del món que ens envolta.

Promovem l’aprenentatge de l’anglès des de P3. Creiem i potenciem la participació dels pares/mares en la vida de l’escola implicant-los en diferents dinàmiques durant el curs. Som un centre formador d’alumnes de pràctiques dels graus d’educació infantil i primària. Afavorim la participació conjunta i equitativa entre els alumnes, a partir d’una metodología de treball cooperatiu; perquè creiem que construeixen els seus propis aprenentatges d’una forma significativa i constructiva.

Col·laborador:

Escola Benviure

Una escola d’infantil i primària que es caracteritza per ser:

  • Catalana, democràtica i coeducativa

  • Impulsora de l’anglès com una llengua més a la nostra comunitat

  • Innovadora amb l’aplicació de metodologies de treball transversal, globalitzadores i treball cooperatiu

  • Impulsora de les tecnologies de la informació

  • Integradora i respectuosa amb els altres i amb l’entorn natural

  • Participativa i oberta a les famílies

Col·laborador:

Lanas Katia

Katia® és present al món de les labors tèxtils des del 1951. Sens dubte, tota una vida dedicada a les llanes i al disseny de peces de roba per teixir a mà. Perquè aquesta història no seria la que és sense l’amor i l’entusiasme de tots els amants del que fa a mà arreu del món.

Col·laborador:

Les Vinyes Institut-escola

L’Institut-Escola Les Vinyes neix el curs 2010-2011 amb la vo- luntat d’esdevenir un centre que promogui la formació integral d’infants, nois i noies de 3 a 16 anys partint dels coneixements i emocions i en el marc de les competències bàsiques que marca el currículum.

Tenim un projecte global, continuat, actiu, reflexiu i dinàmic que integra totes les etapes de l’educació obligatòria: infantil, primà- ria i secundària. Una oportunitat singular en el sistema educatiu públic.

El nostre model pedagògic busca un aprenentatge centrat en el vostre fill/a i tenint en compte les dimensions cognitives, emoci- onals i ètiques del seu desenvolupament personal i social, apor- tant-los valors de solidaritat, participació democràtica i inclusió.

L’acompanyament i implicació de la família en el procés d’escola- rització és molt important per al centre i és per això que les famí- lies teniu un paper important i podeu gaudir i compartir estones d’aprenentatge amb nosaltres, tutories individuals i una relació propera i constant amb l’equip de mestres i professors/ores.

Les Vinyes vol ser un centre al servei dels aprenentatges i la for- mació integral de persones responsables, autònomes, creatives i capaces de treballar i viure en la societat del segle XXI.

Col·laborador:

Biblioteca Josep Mateu i Miró

Oberta al públic des del 13 de maig de 2011, forma part del centre cultural Els Costals. Està ubicada en un edifici de nova planta de 1.363 m2 distribuïts en dues plantes, un espai modern i ver- sàtil, exemple de les biblioteques públiques de nova generació. El nom de la biblioteca vol retre homenatge a Josep Mateu i Miró (Bovera, 1917-2011), dibuixant i historiador local, amb gran afany per recopilar i divulgar el passat del municipi a través de diverses monografies i col·laboracions a revistes locals. Va ser un dels fun- dadors del Museu de la Pagesia de Castellbisbal, del qual va ser director durant vint anys

Col·laborador:

Papereria Llibreria La Barretina

Llibreria, papereria i regals

Novetats editorials, motxilles Diesel, articles Club Super 3

Horari:  Dilluns a Dissabte 9.15 a 13 h – 16.30 a 20 h

Telèfon: 93 772 13 85

Adreça electrònica: labarretinallibres@gmail.com

Col·laborador:

Museu del Tractor d'època

S’hi poden veure mes de 100 models de tractors en perfecte estat de funcionament, a més d’una cinquantena de motors estacionaris, de 1900 fins a 1950, molts d’ells de fabricació nacional. I també diversa maquinària agrícola, ventadora, desgranadora,maquina de batre, etc .., i un avió de guerra americà dels anys 50, American Texan T6, amb un motor de 9 cilindres en estrella.

Tractors i motors en perfecte estat de funcionament i restaurats amb peces originals. En l’extens recorregut pel museu, descobrim els primers tractors que funcionaven a vapor, com l’American Abell fabricat a Toronto, Canadà, que data dels anys 90 del segle XIX.

Col·laborador:

Estudi Manera

Som un estudi multidisciplinar dedicat al disseny gràfic i editorial, la imatge corporativa, l’audiovisual i la direcció d’art. Oferim serveis globals per a empreses, entitats culturals i institucions aportant solucions a les necessitats de comunicació que se’ns plantegen.

Entenem el disseny des d’un punt de vista transversal i creiem en el seu valor social i la seva capacitat transformadora. Per això, parem especial atenció en la construcció del discurs comunicatiu i ens mou el compromís de donar estructura, funcionalitat i estètica als nostres projectes.

Col·laborador:

Grisart, Escola Internacional

A Grisart ens mou l’interès d’assegurar una formació visual completa als nostres alumnes i adaptar-nos contínuament als canvis del propi  mitjà. Som una escola ubicada a Barcelona amb més de 35 anys de trajectòria consolidada.

Som una escola compromesa i solidària que aposta decididament per enfortir l’ecosistema cultural, liderant tot tipus de projectes dedicats a les arts visuals que transcendeixen sovint el dia a dia de les aules.

Grisart compta amb dues aules equipades amb ordinadors iMac, una aula teòrica, un espai LAB per a producció, un eplató  equipat amb 4 àrees de treball amb els millors equips d’il·luminació de Broncolor que són alhora modulables, una biblioteca especialitzada en fotografia, una galeria d’exposició, un hall per a presentacions i conferències, una àrea d’impressió i escàner amb la tecnologia d’Epson, un camerino per a maquillatge i vestuari i una àrea de treball central