PROPOSTA CONCEPTUAL

Un projecte cultural inèdit al nostre entorn, fins i tot podem afirmar que és inèdit a nivell europeu, que pretén reivindicar un espai urbà, industrial i natural a través de la cultura fent partícips a múltiples sectors.

Un projecte que busca la implicació del sector industrial, però també de les administracions, per retornar a la ciutadania l’impacte de les seves activitats a través del llenguatge universal de la cultura en qualsevol de les seves disciplines i expressions.

Un projecte que tindrà lloc al llarg de 30 dies activant culturalment diversos indrets del terme municipal.

Edició 2021

Què pretenem?

1

Fomentar una proposta cultural

Una proposta integradora, contemporània, dinàmica i expansiva

2

Promoure l’accés a la cultura

L’accés a una cultura de qualitat a tota la població

3

Contemplar totes les arts

En totes les expressions i tots els vincles que derivin en coneixement.

4

Dignificar l’obra i el lloc

Aconseguint un diàleg entre obra, espectadors i espai patrimonial, natural o industrial.

5

Fugir dels llocs convencionals

Presentar un programa que arrisqui i s’explori lluny dels convencionalismes.

6

Integrar a la comunitat

Vetllar per tal que tothom se senti actor i espectador alhora,
 durant el festival.

7

Complicitat amb les escoles

L’educació com a un element vertebrador: sense formació no hi ha aprenentatge, tant en la cultura com en la indústria.

8

Dinamitzar nous espais

Especialment crear nous contextos que mai s’havien previst com a escenaris d’integració i desenvolupament cultural.

9

Obrir les portes de la indústria

Donar i reivindicar allò que passa dins de la indústria per afegir coneixement d’allò que passa al món i a prop de casa.