El festival que vincula
indústria i cultura

al NYS Polígon Arts
hi trobaràs

0
Empreses
0
Col·laboradors
0
Artistes
0
Intervencions

Del 20 de maig al 21 de juny

Castellbisbal

Diverses
expressions artístiques

Descobreix
la programació

Tota la programació queda subjecte a les mesures contra la COVID-19
que en cada moment emetin les autoritats competents

Ho organitza:

Ho promou:

Hi col·labora:

Ho produeix: